ALKA GROUP ALKA GROUP

Yenilenebilir Enerji

Alka Group, yenilenebilir enerji santralleri ile ilgili, kurulum, üretim, aktarım ve aynı zamanda günışığı taşıma sistemleri konularında, üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, kamu ve özel sektör temsilcileri ile işbirliğindedir. Ulusal ve uluslararası alanda enerji üreticilerinin güvenilir çözüm ortağı olma adına, sürekli ar-ge çalışmaları içerisindedir.

Solar Enerji

Alka Group, solar enerji santrallerinin gereksinimi olan, çatı ya da yer tipi solar panellerin, sabit ya da hareketli taşıyıcı konstrüksiyonlarının tasarım, imalat ve montajlarını gerçekleştirmektedir.

Rüzgar Enerjisi

Alka Group, rüzgar enerji santrallerinin gereksinimi olan, yatay ve düşey eksenli rüzgar kollektörleri taşıyıcı kulelerinin, monopol, poligonal konik ya da kafes tipi olarak tasarım, imalat ve montajlarını gerçekleştirmektedir.