ALKA GROUP ALKA GROUP ALKA GROUP

Kalite Çevre İSG Politikalarımız

* ALKA Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak, kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile tüm faaliyetlerimizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi standartları ve yasal gerekliliklerimizin yanında, başta üyesi olduğumuz ‘’Almanya Otokorkuluk Üreticiler Birliği’’ gereklilikleri olmak üzere diğer gerekliliklerimizi yerine getirerek, dünya çapında kalitesi ile bilinen, çevre ve İSG konularına duyarlı bir otokorkuluk üreticisi olarak paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve korumayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda,

* Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı,

* Kalite, çevre ve İSG bilinci oluşturmak üzere olası riskler ve önlemler hakkında çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi ve ziyaretçilerimizi bilgilendirerek takip etmeyi,

* Kalite, çevre ve İSG önlemlerinin etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi hedefleyen ve bu amaçla tüm ilgili tarafların katılımını sağlayan, güvenilir ve öncü bir kuruluş olmayı,

* İSG kültürünü, kalite ve çevre bilincini tüm iş süreçlerine dahil ederek güvenli, verimli, çevreye, müşteri ve çalışan beklentilerine ve memnuniyetine duyarlı bir çalışma ortamı sağlamayı, taahhüt ediyoruz.

ALKA GROUP.