ALKA GROUP ALKA GROUP ALKA GROUP

Yönetim

  • Ömer Alkumru Yönetim Kurulu Başkanı
  • Akman Alkumru Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı